NAŠE HODNOTY

Jadrom DISRUPTIVNE je disruptívna sieť. Naša disruptívna sieť stavia na budovaní a zdieľaní spoločného Know-How spoločne so zdieľaním nákladov.

Zabezpečujeme podporu pre IT, Predaj a v legislatíve pre členov našej siete.

Základné princípy našej siete:

  • Transparentnosť
  • Odmena za čestnosť

  • Férovosť pre každého

Využívame moderné trendy ako napríklad online zdieľanie spoločného Know-How.

ZVEDAVÍ, ČO VŠETKO DOKÁŽETE ZÍSKAŤ V SIETI DISRUPTIVNE?