Prečo využívame formu siete?

Priemerná spoločnosť

 • platí zvlášť za marketing, právne aj finančné služby

 • často zvolí nevhodné IT systémy

 • platí iným za know-how, ktoré je už dostupné na internete

 • veľa dodávateľov vytvára nízku synergiu až nefunkčnosť systémov

 • Nízka synergia -> Priemerná kvalita pri vysokých nákladoch

Naša sieť

 • Sme súčasťou siete

 • Vytvárame a zdieľame spoločné know-how

 • Spolupracujeme vrámci siete

 • Zdieľame a zabezpečujeme IT systémy

 • Vysoká synergia -> Vysoká kvalita s nízkymi nákladmi

Náš cieľ je zbierať a skombinovať najlepšie svetové know-how v jednej sieti

Naše riešenia

 • Škálovateľné pre každú spoločnosť

 • Štandardné a nízko-nákladové systémy pre malú spoločnosť

 • Zabezpečenie osobného prístupu a riešenia na mieru pre väčšie spoločnosti

Náš vývoj v IT

 • Členovia siete vytvoria zoznam požiadaviek a platia mesačný poplatok

 • Zbierame konkrétne požiadavky od členov

 • Zistíme priority pre členov a vytvoríme rozpočet na projekt

 • Využívame agilné metodiky pre vývoj škálovateľného systému, dostupný k prvému testovaniu

 • Zozbierame spätnú väzbu od členov

 • Ak dostatok členov súhlasí a zažiada o pridanie novej funkcionality, zabezpečíme rozpočet na ďalší vývoj

Viac členov s rovnakými požiadavkami rýchlejší vývoj softvéru

Vitajte vo svete efektívneho IT