Osnova jednodňového kurzu Power BI

1. Úvod do Power BI (Základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI ukázaný na príklade.)

 • Power BI Desktop
 • Power BI Service
 • Power BI Mobile
 • Rozdiely medzi licenciami Free, Pro, Power BI Embeded a Power BI Premium

2. Power Query

 • Úvod čo je Power Query a na čo sa používa
 • Načítavanie dát z rôznych zdrojov
 • Excel, CSV, databázy, MS Access, MS SQL, web, iné služby
 • Integrácia so Sharepoint
 • ako skombinovať viacero dátových zdrojov
 • Ukázanie najčastejších operácií využívaných v Power Query
 • Pridávanie, odoberanie stĺpcov, premenovanie
 • vytváranie a úprava vlastných stĺpcov
 • vytváranie podmienených stĺpcov
 • Spájanie viacerých query cez Merge Queries (Operácia Join) a Append Queries
 • Úvod do M jazyka a rozšíreného editora
 • Best Experience – Príklady používania Power Query u mojich zákazníkov

3. Power BI desktop

 • Úvod o aplikácii Power BI Desktop
 • Ukázanie základných pohľadov Report, Data, Relationships
 • Vysvetlenie používania vzťahov (Relationships)
 • Prepojenie rôznych dátových zdrojov
 • vzťahy 1:1, 1:n, n:n
 • Oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
 • Table & Matrix table
 • Slicer
 • rôzne typy grafov
 • Bar chart (klasický stĺpcový graf)
 • Line chart (Klasický čiarový graf)
 • Waterfall chart
 • Pie chart (Koláčový graf)
 • Scatter chart (Bodový graf)
 • kombinovanie rôznych druhov grafov
 • Využívanie máp
 • Gauge, Card, KPI
 • Úvod do analytiky Power BI
 • vysvetlenie Calculated column
 • vysvetlenie Measures
 • Najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
 • SUM, DIVIDE
 • Dátumové funkcie
 • Logické a súčtové funkcie
 • funkcia Calculate podrobne
 • Filter (Page, Report and visualization filter)
 • Zoznámenie s hierarchiami
 • Na čo ich použiť a ako ich vytvoriť
 • vytvorenie dátumových a produktových hierarchií
 • operácie Drill up & Drill down
 • operácie Include & Exclude
 • Grafická a dizajnová úprava reportu
 • prejdenie celej časti Formát
 • vytvorenie podmieneného formátovania pre tabuľky a grafy
 • Prispôsobenie reportov pre mobil

4. Ako premeniť čo najviac z kurzu do Praxe

 • Rady a tipy ohľadom vytvorenia prvých živých reportov
 • Tipy na bezplatné a kvalitné Power BI online kurzy
 • Best Experience príklady z mojej konzultačnej praxe z komerčných projektov