WISE

Máte nad hlavu veľa opakujúcej sa excel práce?

Čo keby niekto spravil túto prácu za Vás?

Vo Wise spájame výhody Excel VBA, Power Pivot a Power Query.

Vďaka Wise automatizujeme Excel svet.

Príklady z praxe

 • pomáhame tam, kde treba načítať veľa excelov alebo generovať veľa excelov
 • Vieme odbremeniť ľudí od pravidelnej excel práce
 • Často načítavame dáta priamo zo serverov
 • Často vytvárame medzičlánok ako presunúť dáta z jedného programu do druhého

Príklady projektov

 • Porovnávanie Excelov navzájom, hľadanie zhôd alebo nezhôd
 • Spracovanie PDF zaslaných partnerom
 • Vypracovanie reportov na dennej až mesačnej báze
 • Vypracovanie obchodných a manažérskych prehľadov
 • Vypracovanie mesačných výplatných pások
 • Spracovanie vstupov zo strojov a hľadanie odchýlok
 • Generovanie vstupov do iných programov

WISE

Využívame to najlepšie z oboch svetov

 • Excel VBA (Makrá)
  • Na načítavanie, spracovanie a generovanie súborov
 • Power Query a Power Pivot
  • Pre dátovú analytiku
 • Máme predpripravené kódy vo VBA
 • Máme hlboké znalosti v Power Query a Power Pivot
 • -> Program skladáme ako skladačku
 • Rýchle vytvorenie programu
 • Ľahká údržba VBA kódu
 • Ľahká úprava Power Query a Power Pivot
 • -> Máte kvalitnú automatizáciu za rozumnú cenu
 • Úvodná konzultácia
  • Kde zistíme, čo potrebujete
 • Získanie dát a vytvorenie automatizácie
 • Testovanie riešenia a jeho doladenie
 • Pravidelná údržba reportu
  • V prípade väčších reportov

Skontaktujte nás a zistite, ako Vám vieme pomôcť